Přerov
SOUKROMÝ ARCHÍV JIŘÍHO ROSMUSE

PÁR SLOV NA ÚVOD
V roce 1990 jsem se rozhodl zpracovat archiv, který založil můj otec – velký patriot Přerova,který spolupracoval také na různých publikacích o Přerovu. Tento jeho velký koníček mu byl ale v roce 1969 zakázán za jeho vystupování a jednání s okupanty v roce 1968. Já jsem mu občas pomáhal a od jeho úmrtí v roce 1988 jsem archiv postupně doplňoval.
V roce 1999 jsem se rozhodl archiv naskenovat a zpřístupnit ho širší veřejnosti. S tím mi pomohl Jakub Nečesaný, který mi vytvořil webové stránky. Tyto stránky mi potom pomáhali vzhledem k mému úrazu udržovat další kamarádi.V roce 2012 mi velmi ochotně stránky přepracovala do nové podoby Renata Tšponová a také stránky doplňovala dalšími archiváliemi.
OMLOUVÁM SE ZA PŘÍPADNÉ CHYBY V ZAŘAZENÍ FOTEK A UVÍTAL BYCH PŘÍPADNÉ UPOZORNĚNÍ NA rosmus@rosmus.cz.
Velmi rád uvítám další materiály.

Karel Rosmus * 02. srpna 1908, † 13. února 1988

Karel Rosmus

Karel Rosmus se narodil 2. srpna 1908 v Přerově, jeho rodiče však pocházeli ze Slezska.
Po ukončení měšťanské školy odešel na Slovensko, kde pokračoval ve studiu na Střední průmyslové škole stavební v Bratislavě. Po úspěšném absolvování této školy nastoupil jako stavební úředník u firmy Baťa ve Zlíně. Později nastoupil na stavební úřad v Přerově jako stavební technik. Během svého působení v Přerově se stal velmi aktivním členem Tělocvičné jednoty SOKOL Přerov. Zde se také významně podílel na vydávání sokolského župního zpravodaje. Velkou měrou se také podílel na sportovním a kulturním životě v našem městě.
Po roce 1938 se zapojil do protifašistického odboje, kdy pracoval jako spojka Obrany národa. Tato aktivita však neušla pozornosti Němců, kteří ho následně zatkli a věznili v koncentračním táboře 5 let – až do konce druhé světové války. Za svou činnost v odboji obdržel později Válečný kříž a mnohá další vyznamenání.
Po válce se opět směle zapojil do veřejného života a stal se například předsedou ONV, členem předsednictva ÚV Svazu protifašistických bojovníků, ředitelem Krajského sdružení stavebních podniků v Olomouci a od roku 1964 do roku 1969 zastával funkci předsedy Městského národního výboru v Přerově.
Karel Rosmus se spolupodílel na vydání dvoudílné knihy o historii města Přerova – „Dějiny města Přerova I. a II.“ , která vyšla v letech 1970 a 1971, publikoval v regionálním tisku (např. „Odboj na Přerovsku“ nebo „Parašutisté za okupace“- tato publikace mu byla vytýkána po roce 1970 pracovníky STB) a byl autorem mnoha článků o historii Přerova.
Byl též iniciátorem vydávání měsíčníku Kultura Přerova, kde v příloze vydával články o Přerovském odboji a letcích, kteří odešli za druhé světové války přes Přerov za západní či východní frontu. Za svůj postoj a jednání mu bylo v roce 1968 zakázáno publikovat a stejně tak mu byla zakázána jakákoli veřejná činnost. Jako důchodce prodělal několik nepříjemných „pohovorů“ na STB, a navíc musel snášet pomluvy v regionálním tisku (např. článek v Přerovsku ze dne 10. července 1970 od tehdejšího tajemníka MěstNV Josefa Pokorného, který navíc velmi aktivně s Karlem Rosmusem až do roku 1968 spolupracoval). Přesto však i nadále v tajnosti spolupracoval s pracovníky archívu…
Karel Rosmus žil po celý svůj život v Přerově, v Kozlovské ulici (mimo období okupace) až do své smrti v roce 1988.
Jako velký historik a sběratel mi tak táta přenechal velmi rozsáhlou sbírku materiálů o historii Přerova jejíž část si zde můžete nyní prohlédnout…..

Jiří Rosmus, * 25. dubna 1946, absolvent SEŠ Přerov

Karel Rosmus

Po absolvování ZŠ Palackého 19 (II. ZŠ) se vyučil jemným mechanikem v Meoptě Přerov, v letech 1965-66 byl organizátorem Majálesu a podobných akcí. Po návratu ze základní vojenské služby pracoval V PřCHZ jako mechanik měření a regulace, přitom se podílel na zahájení činnosti BES Clubu a fan klubu Synkopy. Mimo to pracoval jako promítač v Přerovských kinech. Později pracoval jako vedoucí na chatách na Tesáku (Pod Tesákem (LIAZ Přerov) Slovan ( TJ Neslyšící Gottwaldov) Vičanov (Sigma Hranice) a pak na Šumavě Zadov-Churáňov Sporthotel jako provozní, po návratu do Přerova pro nemoc mého otce jsem pracoval u RaJ Přerov.
V období od roku 1991 do roku 2001 podnikal v oblasti účetnictví, několik let externě učil i na Živnostenské škole.
V současnosti, po operaci a v invalidním důchodu, se snažím o zveřejňování a postupné doplňování rozsáhlého archivu, který obdržel od svého otce Karla Rosmuse.V tom mi pomáhal kamarád p. Jakub Nečesaný a p. Martin Cín . Pak mi se stránkami pomáhala kamarádka Renata Tšponová. Při tříděni fotografií Jaroslav Orel a také osobní asistentka Iva Svítková.
Práce na archivu probíhá díky spec. upravenému počítači pro zrakově postižené. Zaškolení na tomto počítači proběhlo u organizace Tyflocentrum Olomouc, kde pomáhají i s tiskem textových dokumentů v Brailleově písmu, aby si vše mohli přečíst i ostatní zájemci, kteří jsou taktéž zrakově postiženi.

obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek
TOPlist

návštěvnost od 26.2.2012
obrázek Kdo vlastní zajímavé dobové dokumenty (fotografie, pohlednice, korespondence aj.) týkající se města Přerov, nebo jeho okolí, a svolil by se zveřejněním těchto materiálů zde na tomto webu, nechť mě prosím zkontaktuje mailem. Materiál bych si na chvíli vypůjčil, převedl do elektronické formy a zveřejnil s uvedením jména vlastníka. Děkuji!

email: rosmus@rosmus.cz
Copyright © 2002 rosmus.cz